Theo đó, giá mặt hàng này dự kiến cơ bản sẽ được giữ vững do những biện pháp quyết liệt của các cơ quan Nhà nước. 

Bên cạnh đó, sản xuất trong nước cũng đang tăng trưởng, tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng sữa bột đạt 36,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Dự báo sản lượng sữa tươi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi một số dự án chăn nuôi bò sữa đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động.

V.H.