Cụ thể, với hãng Việt Nam Airlines, chặng TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng các ngày từ 2 – 9/2/2013, tức từ 22 – 29 Tết đều còn vé với giá 4,884 triệu đồng/lượt; chặng được cho là cháy vé là TP Hồ Chí Minh đi Vinh hiện cũng vẫn còn vé đi từ 1 – 4/2/2013 và vé đi ngày 9, tức từ 21 – 24 Tết và ngày 29 Tết với giá vé bằng tiền chặng đi Hải Phòng. Chặng TP Hồ Chí Minh -  Hà Nội do có tới hơn chục chuyến mỗi ngày nên từ 1 – 9/2/2013, tất cả các ngày hãng này đều còn vé với giá 2,981 triệu đồng/lượt bay.

Hãng Jetstar cũng vậy, dù chỉ bay 3 chuyến/ngày trên chặng TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng, nhưng hiện tại, vé bay các ngày từ 1 – 9/2/2013 đều còn vé với giá từ 2,858 - 2,904 triệu đồng/lượt. Từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh hiện Jetstar cũng còn vé bay các ngày 1 – 2 và 3 – 5/2/2013 với giá 2,6 triệu đồng/lượt. Chặng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội hiện Jetstar còn vé bay các ngày từ 1 – 9-2-2013, bay sớm giá 2,858, về cận Tết, giá vé là 2,904 triệu đồng/lượt.

Hãng Vietjet cũng vậy, chặng TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng vẫn còn vé cho người về quê sớm từ 1 – 4/2/2013; TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, các ngày cao điểm hãng này đều còn vé. Ngay cả chặng sốt vé là TP Hồ Chí Minh đi Vinh, các ngày 1 và 9/2/2013 cũng vẫn còn vé với giá bằng nhau là 2,948 triệu đồng/lượt. Vé bay 10 ngày cao điểm trước Tết còn chưa bán hết, nên  sau Tết, các hãng đều còn vé trong những ngày cao điểm

Đ.Thắng