Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2014 – 2015, diện tích mía nội địa đạt mức 297.000 ha, giảm khoảng 3%, sản lượng đường ước tính đạt khoảng 1,55 triệu tấn, trong khi lượng tiêu thụ chỉ khoảng 1,4 triệu tấn. Đến cuối tháng 12/2014, hầu hết các nhà máy đường còn lại sẽ vào vụ.

Giá đường trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ giảm nhẹ do các nhà máy đường đã vào vụ và đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan về. Tuy nhiên, được biết các nhà máy đường sẽ phối hợp để giá đường không sụt giảm quá mức, giữ giá mía cho nông dân.

V.H.