Theo PVN, nếu giá dầu ở mức 50 USD/thùng, tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 2009 giảm so với năm 2008 khoảng 6,0 tỷ USD, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2009 giảm so với năm 2008 khoảng 68 nghìn tỷ đồng.

Còn nếu giá dầu ở mức 40 USD/thùng, tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 2009 giảm dự kiến gần 7,0 tỷ USD, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2009 giảm 80 nghìn tỷ đồng.

Trong trường hợp giá dầu xuống đến mức 30 USD/thùng, kế hoạch tiếp tục khai thác dầu khí tại các mỏ nhỏ, cận biên sẽ gặp khó khăn trong việc bù đắp chi phí và khó có thể có lãi, tiến độ triển khai các dự án thăm dò và phát triển sẽ bị ảnh hưởng do các nhà thầu phải cân nhắc đến hiệu quả đầu tư và khả năng thu xếp vốn, hệ quả là sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu gia tăng trữ lượng và ảnh hưởng đến sản lượng khai thác của Tập đoàn trong những năm tới

L.T.