Cụ thể, Philippines, một trong những thị trường lớn nhất của Việt Nam dự kiến sẽ đấu thầu thêm 500.000 tấn vào cuối tháng 5. Nhu cầu của Malaysia cũng tăng lên, dự kiến cuối tháng 6, đầu tháng 7 sẽ có đàm phán tiếp với Việt Nam để mua thêm. Tuy nhiên, ông Năng cũng cảnh báo việc nước này sẽ không chỉ đàm phán với Việt Nam nên các nhà xuất khẩu cần cạnh tranh về giá và nâng cao tính chuyên nghiệp để giữ được thị trường.

Đối với Indonesia, mặc dù nước này đã bày tỏ mong muốn sẽ tự lực được lương thực, nhưng dựa trên số tồn kho của họ cho thấy, họ sẽ cần phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn và giá cũng đang lên cao xấp xỉ 600 USD/tấn.

V.H.