Theo đó, quy hoạch ổn định diện tích rừng đặc dụng đến năm 2020 là 39.816,26 ha, gồm 47 tiểu khu nằm trên địa phận hành chính của các xã Đăk Man, Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh và Xốp-huyện Đăk Glei-tỉnh Kon Tum. Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với 3 phân khu (gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích 31.973,62 ha, chiếm 80,3% diện tích toàn Khu bảo tồn; Phân khu Phục hồi sinh thái, diện tích 7.708,1 ha, chiếm 19,36% diện tích toàn Khu bảo tồn; Phân khu Hành chính dịch vụ và du lịch, diện tích 134,54 ha, chiếm 0,34% toàn Khu bảo tồn)….

Tổng kinh phí gần 192 tỷ đồng từ các nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, liên kết với các nhà đầu tư trong nước, vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế, và tiền dịch vụ môi trường rừng.

Chương trình đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đến năm 2020 nhằm mục tiêu bảo vệ toàn vẹn nguồn tài nguyên rừng hiện có trong phạm vi diện tích được giao; xây dựng giải pháp đồng bộ cho các hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, khai thác hợp lý những giá trị về tài nguyên nhiên nhiên đảm bảo bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường

N. Hữu Khôi