Trong 3 tháng đầu năm 2012, EVN mới trả nợ cũ của năm 2011 được 30 tỷ đồng. “Số tiền nợ mà EVN trả đến nay mới chiếm 5% trong tổng số tiền mà EVN nợ Quỹ bảo vệ phát triển rừng trong năm 2011”, ông Ninh nói.

Cũng theo ông Ninh, vừa qua, EVN đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin hoãn nợ. Tuy nhiên, đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng đã có ý kiến chính thức, yêu cầu EVN phải trợ nợ ngay toàn bộ số tiền mà tập đoàn này đang nợ của Quỹ đầu tư phát triển rừng để chi trà cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao để bảo vệ, phát triển rừng

N.Y.