Dự án đầu tư mới mang tên Nidec Copal Precision Việt Nam (tên viết tắt là NCVP), là dự án thứ tư của Tập đoàn Nidec tại KCNC, bên cạnh 3 dự án trước là Nidec Sankyo Việt Nam, Nidec Việt Nam Corporation và Nidec Servo Việt Nam.

Ông Shinji Kondo - Tổng Giám đốc dự án NCVP cho biết, công ty hiện đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ đối tác và đang chuẩn bị ráo riết để có thể đưa nhà máy đi vào hoạt động đầu tháng 4/2011.

Các lĩnh vực hoạt động chính của NCVP bao gồm thiết kế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm môtơ chính xác cao và linh phụ kiện môtơ, dùng trong các thiết bị di động và thiết bị kỹ thuật số...

Dự án sẽ được triển khai hai giai đoạn với giá trị xuất khẩu ước tính cho giai đoạn đầu (2011 - 2012) hơn 60 triệu USD/năm và hơn 120 triệu USD/năm trong giai đoạn ổn định

T.H.