Bộ Tài chính cho biết, đang gấp rút hoàn thành Dự thảo Luật Quản lý thuế, dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI sắp tới.

Dự thảo đề xuất việc mở rộng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng, bao gồm các loại thuế như thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên... Để số liệu kê khai sát với thực tế, luật mới sẽ quy định doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập theo quý thay vì tạm tính đầu năm cho cả năm như hiện nay. Luật mới cũng sẽ thống nhất thời hạn khai quyết toán thuế năm đối với thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp...

Luật cũng quy định thêm một số quyền của người nộp thuế như yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn, giải thích về các vấn đề có liên quan..., yêu cầu được giữ bí mật thông tin để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế cũng như các hoạt động kinh doanh của họ.

Hồ sơ không hợp lệ: Phản hồi trong vòng 3 ngày

Ngoài các điều khoản liên quan đến nghĩa vụ của người nộp thuế, Dự thảo Luật Quản lý thuế cũng quy định cụ thể quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế của các cơ quan thuế. Trong trường hợp hồ sơ thuế không hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế biết để hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận phải ấn định rõ thời hạn giải quyết nhằm khắc phục sự tuỳ tiện, gây phiền hà cho người nộp thuế và quản lý thu thuế hiệu quả.

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng quy định rõ hành vi và chế tài xử phạt vi phạm pháp luật thuế được quy định theo 4 nhóm hành vi, bao gồm hành vi vi phạm các thủ tục hành chính thuế sẽ chịu mức phạt được quy định phù hợp với pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Đối với hành vi chậm nộp tiền thuế sẽ áp dụng mức phạt là 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm nộp, thấp hơn so với mức phạt hiện hành là từ 0,1-0,2%/ngày. Đối với hành vi khai thiếu thuế, mức phạt bao gồm 10% trên số thuế thiếu và phạt 0,05%/ngày của số thuế khai thiếu chưa nộp vào ngân sách Nhà nước.

Quy định này áp dụng với trường hợp người nộp thuế do hiểu sai hoặc có những sai sót trong khai thuế nên đã khai thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn. Riêng đối với hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, Dự thảo Luật duy trì mức phạt từ 1-3 lần số tiền thuế trốn hoặc số tiền thuế chiếm đoạt.

Cụ thể, người nộp thuế vi phạm lần đầu thì bị xử phạt bằng 1 lần số tiền thuế trốn, tiền thuế chiếm đoạt. Vi phạm lần thứ 2 đối với cùng một hành vi thì bị xử phạt bằng 2 lần số tiền thuế trốn, tiền thuế chiếm đoạt. Áp dụng mức phạt gấp 3 lần số tiền thuế trốn, tiền thuế chiếm đoạt nếu là vi phạm lần thứ 3 trở lên đối với cùng một hành vi vi phạm

A.V.