Mặc dù được ghi nhận là một trong những quốc gia phòng chống dịch hiệu quả nhất thế giới, ngành du lịch Việt Nam sẽ vẫn chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh: Các khu/điểm du lịch, các di tích, điểm tham quan, vui chơi giải trí nhiều lần phải đóng cửa, doanh nghiệp du lịch ngày càng khó khăn hơn. Đó là nhận định của Tổng cục Du lịch về tình hình du lịch Việt năm 2021.

Cũng theo Tổng cục Du lịch,  trong năm 2021, thị trường du lịch nội địa vẫn là hướng khai thác chủ đạo của du lịch Việt Nam. Các biện pháp bảo đảm sức khỏe và an toàn tiếp tục là mối quan tâm chính của du khách. Tuy nhiên, tình hình còn nhiều diễn biến khó lường do dịch bệnh và các lệnh hạn chế đi lại, xu hướng đặt chương trình du lịch vào phút chót (last-minute bookings) sẽ tiếp tục là lựa chọn phổ biến của du khách.

Để tiếp tục khắc phục khó khăn, phát triển ngành du lịch, trong năm 2021, ngành du lịch đồng thời triển khai nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, du lịch tập trung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/20217 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch còn triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được đưa vào hoạt động. Đổi mới nhận thức, tư duy, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch, nguồn nhân lực.

Trong năm 2021, Việt Nam tiếp tục phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch, sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch, triển khai chuyển đổi số trong ngành du lịch, phát triển du lịch thông minh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Tổng cục Du lịch xây dựng đề án đề xuất một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm, Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia. Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Dự án “Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Tổng cục Du lịch” dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Kế hoạch hành động phục hồi du lịch Việt Nam trong tình hình mới được xây dựng, trong đó tập trung vào 4 nhóm công việc gồm: Hỗ trợ phát triển sản phẩm; truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp và điểm đến; đào tạo nhân lực.

PV