Để khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là dịch vụ cầm đồ, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở, dịch vụ cầm đồ ở địa phương, mọi cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đều phải đảm bảo điều kiện và thực hiện đúng các quy định.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, kể cả biện pháp rút giấy phép kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cơ sở không đủ điều kiện và vi phạm các quy định về kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Trong đó chú ý phát hiện, xử lý những vi phạm về cầm cố hàng hóa, tài sản không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, về lãi suất, về hợp đồng cầm cố...

Thu Thảo