Trong bản đăng ký mà DN gửi lên cho VFA, DN phải ghi cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng, phương thức giao hàng, giá cả, phương thức thanh toán...

VFA sẽ thông báo hồ sơ đạt yêu cầu cho DN sau 2 ngày nhận bản đăng ký. VFA sẽ ưu tiên những DN có hợp đồng bao tiêu đối với người sản xuất

K.N. - T.N.