Qua đơn thư phản ánh của ông Trần Đình Phúc, trú ở 50A/11 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, kèm theo một phần chứng cứ tài liệu gồm 11 hoá đơn giá trị gia tăng đã được Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên sử dụng để kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính tiến hành xác minh nội vụ và đã xác định 11 hoá đơn giá trị gia tăng nêu trên có chỉ tiêu người mua hàng ghi ở liên 1 và liên 2 khác nhau.

Cụ thể trên liên 2 ghi tên người mua hàng là doanh nghiệp, có mã số thuế, nhưng trên liên 1 lại ghi tên người mua hàng là cá nhân, không có mã số thuế.

Hành vi sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng có nội dung khác nhau giữa liên 1 và liên 2 của Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên đã vi phạm quy định tại tiết b, khoản 1, điều 9, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn.

Theo đó, Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra, làm rõ vi phạm về sử dụng hoá đơn của Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên để xử lý theo quy định hiện hành...

P.L.