Từ trước tới nay, tại Việt Nam, các thương vụ M&A được phân định làm 4 loại: DN trong nước mua DN trong nước, DN nước ngoài mua DN nước ngoài, DN nước ngoài mua DN trong nước, DN trong nước mua DN nước ngoài. Đáng tiếc, hiện các thương vụ được giao dịch thành công nhiều nhất vẫn là DN nước ngoài mua lại cổ phần của DN Việt Nam và DN Việt Nam mua DN Việt Nam.

Tiến sĩ Christopher Kummer - Chủ tịch Viện Nghiên cứu mua lại, sáp nhập, liên kết (IMAA) khẳng định, thực tế chứng minh, 50% thương vụ mua lại lại không được thành công, DN Việt Nam nên tiến hành hoạt động M&A ở cả trong và ngoài nước, hết sức chú trọng đến những ngành công nghiệp có lợi thế phát triển