Theo Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (AVIM), hiện Việt Nam thu hút trên 14.000 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn hơn 200 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp ra nước ngoài cũng tăng trưởng mạnh mẽ với trên 700 dự án, tổng vốn đăng ký gần 14 tỷ USD.

Trong đó, riêng thị trường Myanmar có số vốn đầu tư 600 triệu USD, đứng thứ 8 trong 60 quốc gia có sự đầu tư của Việt Nam. Mục tiêu từ nay đến năm 2015, Việt Nam sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD vào thị trường này

H.T.