Báo cáo Chỉ số PCI 2012 phản ánh cảm nhận của hơn 8.000 doanh nghiệp dân doanh về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh năm vừa qua tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Báo cáo cũng phân tích kết quả điều tra thường niên lần thứ ba trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang hoạt động tại Việt Nam; qua đó, phân tích quan điểm của khối doanh nghiệp nước ngoài về rủi ro trong môi trường đầu tư ở Việt Nam, các chiến lược giảm thiểu rủi ro kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài, đang sử dụng, cũng như thách thức trên thị trường lao động mà họ đang phải đối mặt…

Theo báo cáo Chỉ số PCI 2012, Đồng Tháp lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu Chỉ số PCI, tiếp theo là An Giang và Lào Cai. Báo cáo cũng cho thấy xu hướng sụt giảm đáng kể chất lượng điều hành nói chung, điểm số của tỉnh trung vị ở mức thấp nhất kể từ trước đến nay, tính từ quy chuẩn lại chỉ số vào năm 2009. Hơn nữa không có tỉnh nào vượt qua mức 65 điểm dành cho nhóm tỉnh có chất lượng điều hành Xuất sắc, hiện tượng này lần đầu tiên xảy ra với Chỉ số PCI.

Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của PCI năm 2012.

Được biết, ngoài việc nêu bật những lĩnh vực cải thiện, như giảm chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính, chỉ số PCI 2012 cũng phân tích chi tiết các lĩnh vực điều hành cần cải thiện, dựa trên các bằng chứng thực nghiệm. Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp giảm niềm tin và ít sử dụng các thiết chế pháp lý địa phương để giải quyết tranh chấp, ít sử dụng và chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều cho biết có cảm nhận kém lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh so với các năm trước. Cụ thể, sự lạc quan của các doanh nghiệp đã giảm từ 76% trước thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) xuống mức thấp kỷ lục là 33% vào năm 2012.

Tuy nhiên chính quyền địa phương với tinh thần hỗ trợ khu vực tư nhân sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Tính toán trong báo cáo chỉ ra, các địa phương có lãnh đạo chính quyền năng động, tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi cao hơn 8%, tỷ lệ báo lỗ thấp hơn 5% và tỷ lệ doanh nghiệp dự định mở rộng kinh doanh trong 2 năm tới cao hơn 3%.

Lễ công bố Chỉ số PCI được coi là cơ hội để các địa phương đánh giá chất lượng điều hành kinh tế xã hội tại địa phương; đặc biệt, qua đó giúp xây dựng chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân

Hải Châu