Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, tình hình du lịch đang rất khó khăn. Doanh nghiệp vận tải du lịch (ô tô) gần như đóng cửa vì không có khách. 95% doanh nghiệp lữ hành dừng hoạt động, trong đó, 10%  xin thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, chấm dứt hoạt động... 

Do tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp lưu trú, khách sạn, resort tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh công suất phòng chỉ đạt 10%. Các tỉnh là vùng có dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi gần như không có khách, trừ một số khách là chuyên gia và khách cách ly. 

Du lịch Việt hiện còn đang gặp nhiều khó khăn do COVID-19

Các tỉnh là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng như Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Định, Quảng Ninh, công suất phòng chỉ đạt 0,3% đến 0,5%. Các địa phương còn lại, công suất đạt từ 10-20%. Nhìn chung, cơ sở lưu trú hoạt động cầm chừng, công suất thấp, nhân viên nghỉ việc. Cơ sở chỉ duy trì số nhân viên đi làm bảo trì trang thiết bị.

Trên cơ sở thực trạng hoạt động du lịch, kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, Bộ đề nghị 4 nhóm giải pháp hỗ trợ du lịch vượt qua khó khăn. Cụ thể, về thuế, phí, giá, Bộ đề nghị điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất năm 2020 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ-TW năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Chính phủ xem xét cho giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2020 – 2021. Hiện nay Chính phủ đã có Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị quyết số 116/2020-QH14 ngày 19-6-2020) nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể có lãi nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không có tác dụng đối với doanh nghiệp du lịch.

Về nhóm giải pháp hỗ trợ người lao động, Bộ đề nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất, lùi thời điểm đóng phí công đoàn đối với các doanh nghiệp và các đối tác bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19 mà không tính lãi, phạt chậm nộp, nhưng vẫn được đóng bảo hiểm y tế để người lao động vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

 

N.Hoa