Theo đó, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, VCCI kiến nghị cần nhanh chóng cải cách khu vực DN, làm cho khu vực này hoạt động hiệu quả hơn thông qua một số giải pháp như áp dụng triệt để các nguyên tắc, kỷ luật thị trường trong hoạt động của DNNN; Bảo đảm không phân biệt đối xử, cạnh tranh thực sự bình đẳng giữa DNNN và DN tư nhân; Áp dụng các nguyên tắc quản trị hiện đại, tăng tính minh bạch trong quản trị đối với DNNN, đồng thời đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa và thoái vốn của DNNN ra khỏi lĩnh vực kinh doanh để chuyển một phần nguồn lực sang các công việc khác cấp bách và cần thiết hơn.

Về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh,VCCI đề xuất Chính phủ xây dựng và thực hiện một chương trình tăng tốc để trong vòng 5 năm tới Việt Nam trở thành một quốc gia hàng đầu của khu vực ASEAN về sự thông thoáng và hấp dẫn của môi trường đầu tư. Muốn thực hiện được mục tiêu này, theo kiến nghị của VCCI, Chính phủ cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động.

Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, cắt giảm mạnh chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, áp dụng các thủ tục hành chính điện tử, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trách nhiệm và sự liêm chính của đội ngũ cán bộ…

Đặc biệt, việc thực hiện các gói giải pháp của đề án 30 cần lấy lại được gia tốc của giai đoạn khởi đầu

H.Thanh