Được biết, Công ty Công trình công cộng quận 1 (Công ty CTCC quận 1) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động công ích, trực thuộc UBND quận 1. Từ năm 2005 đến nay, Công ty đã ký nhiều hợp đồng mua xăng, dầu của 2 đơn vị: Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu (thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II) và Công ty TNHH Thạnh Xuân.

Nguyễn Thị Mỹ Chi là thủ kho xăng dầu trong Phòng Kỹ thuật vật tư của Công ty CTCC quận 1. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 1/2008 đến 5/2009, Nguyễn Thị Mỹ Chi đã viết vào "Phiếu nhận xăng dầu" và ký giả chữ ký người nhận, sau đó mang các phiếu giả này đến 2 đơn vị trên nói là xăng, dầu do tài xế chạy tiết kiệm còn dư nên bán cho cửa hàng… Chi đã chiếm đoạt của Công ty CTCC quận 1  132.100 lít dầu DO và 15.600 lít xăng với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng

T.H.