UBND TP Hà Nội cho biết, tại một số địa bàn thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) và huyện Mê Linh, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có biến động tăng trước thời điểm hợp nhất với Hà Nội, nhưng hiện nay nhiều nơi đã chững và giảm.

Việc quy định các loại giá đất hiện nay của các địa phương trước khi hợp nhất có sự khác nhau tương đối về hình thức ban hành, nguyên tắc quy định giá và mặt bằng mức giá. Ngoài ra, để thống nhất về chính sách, UBND TP đề nghị trong năm 2009, giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội phải được thống nhất.

Hiện nay, đất sản xuất kinh doanh (SXKD) phi nông nghiệp tại một số khu vực của tỉnh Hà Tây cũ, đặc biệt là khu vực giáp ranh với địa bàn Hà Nội cũ có mặt bằng chung thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá đất của địa bàn Hà Nội cũ. Đặc biệt, giá đất nông nghiệp các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc quy định chỉ đạt từ 20 - 40% khung giá quy định của Chính phủ.

Còn ở Hà Nội, mức tối đa đạt 120% khung giá của Chính phủ. Vì vậy, việc quy định giá đất năm 2009 sẽ xem xét, kết nối giá đất tại các vùng, các khu vực trên cơ sở cân đối tương quan mặt bằng giá hợp lý.

Cụ thể, nếu được thông qua, giá đất ở, đối với khu vực các quận, huyện của TP Hà Nội cũ, điều chỉnh cục bộ những bất hợp lý, bổ sung giá của 31 đường phố mới được HĐND TP đặt tên.

Theo đó, khung giá đất ở tại các quận nội thành từ 2,5 triệu đến 67 triệu đồng/m2; tại các thị trấn từ 1,5 triệu đến 16 triệu đồng/m2; tại khu dân cư nông thôn từ 150.000 đến 2.250.000 đồng/m2.

Tại các huyện còn lại, quy định giá trong khung đô thị loại 5. Khung giá đất ở tại các thị trấn và các trục đường giao thông chính từ 500.000 đến 8.040.000 đồng/m2; khu dân cư nông thôn từ 150.000 - 1.500.000 đồng/m2.

Về giá đất SXKD phi nông nghiệp tại các quận, huyện thuộc TP Hà Nội cũ, khung giá SXKD phi nông nghiệp tại các quận nội thành từ 978.000 đồng/m2 đến 30 triệu đồng/m2;  thị trấn từ 750.000 - 6.200.000 đồng/m2; tại nông thôn từ 90.000 - 1.150.000 đồng/m2.

Tại TP Hà Đông, khung giá đất SXKD phi nông nghiệp tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 800.000 - 6.525.000 đồng/m2; tại nông thôn từ 600.000 - 900.000 đồng/m2.

Tại TP Sơn Tây, khung giá đất SXKD phi nông nghiệp tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 500.000 đến 3.900.000 đồng/m2; tại nông thôn từ 175.000 - 470.000 đồng/m2.

Tại các huyện còn lại, quy định giá trong khung đô thị loại 5, khung giá đất SXKD phi nông nghiệp tại các thị trấn và các trục đường giao thông chính từ 350.000- 3.250.000 đồng/m2; tại nông thôn từ 90.000 - 900.000 đồng/m2… Nếu được HĐND TP thông qua, khung giá đất này sẽ được áp dụng từ 1/1/2009.

Giá đất tại TP Hà Đông dự kiến được điều chỉnh tương quan với mặt bằng của vùng giáp ranh với quận Thanh Xuân. Khung giá đất ở tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 1.350.000- 1.500.000 đồng/m2; khu dân cư nông thôn từ 1- 1,5 triệu đồng/m2.

Tại TP Sơn Tây, khung giá đất ở tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 750.000- 10.000.000 đồng/m2; đất khu vực dân cư nông thôn từ 300.000 - 700.000 đồng/m2.

 

Ngọc Yến