Trong khi đó, những tháng cuối năm, vốn FDI vào các KCX-KCN cũng chỉ có khoảng 14 dự án mới, 23 dự án điều chỉnh vốn, đạt tổng mức vốn đầu tư khoảng 161 triệu USD, giảm hơn 67% so với năm ngoái. 

Đầu tư trong nước vào các KCX-KCN tại thành phố cũng chỉ có 50 dự án mới, 18 dự án điều chỉnh vốn, đạt tổng vốn đầu tư 187 triệu USD, giảm gần 27%. Vốn đầu tư giảm kéo diện tích đất, nhà xưởng cho thuê tại các KCX-KCN giảm mạnh.

Về nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, đại diện Hepza cho rằng từ đầu năm đến nay không có doanh nghiệp lớn nào đầu tư vào thành phố. 

Để thu hút đầu tư, theo đại diện Hepza, đơn vị này sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố và các bộ, ngành TW gỡ vướng cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, nhất là vấn đề liên quan đến những quy định thuê đất trong các KCX-KCN; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, cải thiện trang thiết bị công nghệ sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng cao tầng để đa dạng nhu cầu thuê của doanh nghiệp...

Đ.Thắng