Theo đó, trong các năm 2013-2014, Chính phủ Đan Mạch sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 100 triệu USD. Các lĩnh vực được ưu tiên hợp tác là biến đổi khí hậu; nước sạch, vệ sinh môi trường; tăng trưởng xanh…

Năm 2013, Đan Mạch là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong cộng đồng châu Âu cho Việt Nam.

Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Vì vậy, trong thời gian tới, Chính phủ Đan Mạch sẽ giảm dần việc hỗ trợ, chuyển dần sang quan hệ thương mại. Hiện tại, Đan Mạch đang có 140 công ty hoạt động tại Việt Nam

H.Ly