Tổng kinh phí của dự án đầu tư lần này dự kiến trên 6 tỷ đồng, trong đó phía VEI hỗ trợ 210.000 euro (tương đương 5,88 tỷ đồng) và vốn đối ứng của địa phương khoảng 750 triệu đồng.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 7/2011. Thông qua dự án này thì 2.257 hộ nghèo của 3 xã Hòa Liên, Hòa Châu, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) sẽ được lắp đặt hệ thống ống nhánh dẫn nước sạch đến tận từng hộ gia đình

H.T.