Cùng với đó, DN được tiếp cận với các hình thức thu mới - hiện đại qua NH khi các NH mở rộng phát triển dịch vụ, đa dạng hoá các kênh thu NSNN: qua thẻ ATM, Internet banking…

Ngoài ra, khi nộp thuế qua NH, doanh nghiệp có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ NH tiện ích khác có liên quan như: Ủy nhiệm thu thuế không chờ chấp thuận, bảo lãnh nộp thuế và được tiếp cận với các dịch vụ NH; được hưởng những chính sách chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp từ phía NH

L.T.