Riêng đoạn Thái Nguyên đến cầu Phù Lôi (Sóc Sơn) sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật vào 30/5 và đưa vào khai thác, sử dụng tuyến vào cuối tháng 6.  Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên có chiều dài 61,3km được chia thành 4 gói thầu xây lắp chính (PK1A dài 7km từ Gia Lâm - Đông Anh, PK1B dài 10,8km từ Đông Anh - Yên Phong, PK1C dài 9 km từ Yên Phong - Sóc Sơn và PK2 dài 34,4km từ Sóc Sơn - Thái Nguyên).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 5.354 tỷ, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư mất 2.370 tỷ, chi phí dự phòng tư vấn… là 2.280 tỷ đồng

Đặng Nhật