Đi sâu phân tích từng lĩnh vực, NFSC cho biết, khu vực công nghiệp và xây dựng là động lực cho tăng trưởng quý I với mức tăng 8,35% (cùng kỳ năm trước tăng 4,69%), cao hơn nhiều so với mức tăng của khu vực nông, lâm, thủy sản (tăng 2,14%) và khu vực dịch vụ (tăng 5,82%).

Trong khi sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo cải thiện. Tính chung quý I/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1% so cùng kì năm trước (cùng kì năm trước tăng 5,2%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6% (cùng kì năm trước tăng 7,3%). Dựa trên phân tích cung cầu, NFSC dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2015 cũng sẽ tích cực hơn 2014 do cải thiện về cả tổng cầu lẫn tổng cung.

Phân tích chi tiết, NFSC cho biết, tổng cầu cải thiện trước hết về cầu tiêu dùng. Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2015 sau khi loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% so cùng kì năm trước, cao hơn mức tăng 5,1% của cùng kỳ 2014. Mức tiêu thụ điện trong quý I/2015 cũng tăng nhanh hơn cùng kì năm ngoái, đạt mức12,7% (cùng kì là 9,2%). Chỉ số niềm tin tiêu dùng (ANZ) cũng tăng, từ mức 135,4 điểm trong tháng 1 lên mức 142,3 điểm trong tháng 2. Điều này cho thấy người tiêu dùng lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế. 

Trong khi đó, cầu đầu tư cũng cải thiện khi dư nợ tín dụng 3 tháng đầu năm tăng nhanh hơn cùng kì. Tính đến 20/3/2015 tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 1,25% (cao hơn nhiều so với mức giảm 0,57% của cùng kỳ năm 2014). Trong khi đó, vốn FDI thực hiện trong quý I/2015 cũng tăng cao hơn cùng kì (7% so với5,6%).

Tuy nhiên, tốc độ giải ngân vốn đầu tư từ NSNN còn chậm khi vốn đầu tư thựchiện từ nguồn vốn NSNN lũy kế quý I ước đạt 35,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 17,6% kế hoạch năm, thấp so với kế hoạch giải ngân bình quân 3 tháng là 24,9%. Cũng theo NFSC, tổng cung cải thiện nhờ chi phí đầu vào giảm.

Điều tra PMI của HSBC cho thấy giá cả đầu vào đã liên tục giảm kể từ tháng 11/2014. Chi phí đầu vào giảm một mặt do giá hàng hóa thế giới giảm, nhất là giá năng lượng, một mặt do môi trường kinh doanh được cải thiện. Hệ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đã tăng 2 bậc, từ 70 (năm 2013) lên 68 (2014 - 2015), trong đó có sự đóng góp của những tiến bộ về thể chế và ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, năng suất của nền kinh tế đã có sự chuyển biến và mức tăng trưởng dài hạn bắt đầu cải thiện từ quý I/2014.

Lệ Thúy