Từ sự phối hợp chặt chẽ này, trong 2 năm qua, cơ quan thuế đã ra quyết định thanh tra, kiểm tra 500 đối tượng, xử lý truy thu và phạt số tiền lên tới 44 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc đã được 2 cơ quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, góp phần đáng kể vào việc thu ngân sách Nhà nước

L.T.