Trong đó: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thu được hơn 56.389 tỷ đồng (đạt 62,65% chỉ tiêu dự toán); Cục Hải quan Hải Phòng thu được hơn 26.833 tỷ đồng (đạt 63,89% chỉ tiêu dự toán); Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thu 10.657 tỷ đồng (đạt 42,8% chỉ tiêu dự toán).
Ngoài ra, có 2 đơn vị có số đạt gần 10.000 tỷ đồng là Cục Hải quan Hà Nội thu 9.874 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh thu 9.696 tỷ đồng. Hiện, có 16/34 Cục Hải quan địa phương đạt số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Tính đến 10/8, số thu toàn ngành đạt hơn 155.225 tỷ đồng, bằng 59,7% chỉ tiêu dự toán.

L.Hiệp