Trong đó, Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý 36 lô hàng gồm 70 container hàng hóa là nhựa phế liệu, vật liệu chịu lửa, gỗ hộp tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ; 29 lô hàng gồm 74 container hàng hóa là nhựa phế liệu, quần áo cũ, thép phế liệu, giấy phế liệu… tồn đọng tại cảng Tân Vũ; 10 lô hàng gồm 10 container hàng hóa là rượu Vodka tồn đọng tại cảng Hải Phòng…

Cục Hải quan TP Hải Phòng gửi thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng lưu giữ tại các cảng như: 2 lô hàng tồn đọng tại cảng cá Hạ Long; 15 lô hàng tồn đọng tại cảng Hoàng Diệu; 116 container hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại cảng Tân Vũ.

Hiện, việc khó khăn nhất trong việc xử lý các container tồn đọng là tìm chủ sở hữu các lô hàng. Nếu không tìm được chủ sở hữu sẽ không xử lý được những container vô chủ này.

Đ.H.