Theo đó, khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có chức năng nghiên cứu phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin. Nơi đây được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định 154 của Chính phủ.

Cụ thể, được ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và các tổ chức tín dụng khác để đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng. Ngân sách nhà nước cũng sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

K. Vy