Theo đó, từ nay đến 2030, cùng với cả nước ngành thương mại TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện “quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, việc quy hoạch định hướng phát triển 4 lĩnh vực cốt lõi: Thứ nhất là xuất khẩu: Sẽ ưu tiên xuất khẩu những mặt hàng mà thành phố có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, nhằm tận dụng cơ hội mở cửa thị trường và lộ trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đồng thời, từng bước phát triển hệ thống phân phối hàng Việt tại thị trường nước ngoài.

Thứ hai: Lĩnh vực hậu cần (logistics), tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ logistics để vừa củng cố thị phần trong nước vừa kéo giảm chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Thứ ba: Chú trọng xây dựng các trung tâm hội chợ triển lãm, đáp ứng nhu cầu mở rộng giao thương quốc tế, để đưa thành phố sớm trở thành trung tâm giao dịch thương mại quan trọng khu vực Đông Nam Á; Thứ tư: Lĩnh vực bán buôn bán lẻ, đây là lĩnh vực hoạt động căn bản giúp tạo nên vị thế đầu tàu cho ngành thương mại TP Hồ chí Minh đối với cả nuớc.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho rằng: Để thực hiện những nội dung trong quy hoạch, thành phố dự kiến thực hiện 5 nhóm giải pháp về: Phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ hỗ trợ thương mại, nguồn vốn, đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước. Trong đó, nguồn lực chính (nhân lực - vật lực) phát triển ngành thương mại sẽ được huy động chủ yếu từ khối dân doanh.

Thúy Hà