Ngày 26/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Ciem), Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA), Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) phối hợp tổ chức Hội thảo công bố báo cáo “ Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”, dựa trên số liệu điều tra của 3.648 hộ gia đình nông thôn Việt Nam nhằm công bố những kết quả nghiên cứu, trình bày những phát hiện chính của báo cáo.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuyengiao.vn

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng IPSARD cho biết, báo cáo này còn tập trung và phân tích những vấn đề của nông thôn, như: hoạt động tạo thu nhập, quan hệ về đất đai, thị trường tài chính, ứng phó với rủi ro, vốn xã hội doanh nghiệp (DN) hộ gia đình, an ninh lương thực…

Kết luận chính của báo cáo là trong khi phúc lợi bình quân ở khu vực nông thôn tiếp tục cải thiện nhờ tăng trưởng kinh tế, thì khu vực khó khăn và các nhóm yếu thế không được hưởng lợi như nhau không chỉ về thu nhập, mà còn về tiếp cận dịch vụ và liên kết thị trường và an ninh lương thực.

L.Hiệp