Địa điểm phê duyệt dự án giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của Công ty Quảng Phú chưa thể đầu tư vì chưa được cấp phép.

Tìm hiểu lý do, hóa ra: Trong khi từ Cục Chăn nuôi, rồi Sở NN&PTNT Quảng Ninh, cho đến UBND tỉnh Quảng Ninh đều áp dụng Thông tư mới số 42/2006 của Bộ NN&PTNT để đồng ý cấp phép cho Công ty Quảng Phú thực hiện Dự án đầu tư. Nhưng Phòng QLĐT TP Hạ Long lại áp dụng Quyết định cũ số 99 NN-TCCB/QĐ ngày 20/2/1995 về vệ sinh thú y đối với lò mổ, giết mổ động vật, trong đó có điểm quy định: "lò mổ xuất khẩu phải cách trục đường chính ít nhất 500m".

Trong khi, theo lãnh đạo của Công ty Quảng Phú, tại Thông tư 42/2006 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thì: Cơ sở giết mổ động vật tập trung chỉ phải cách biệt khu dân cư và các công trình công cộng, chứ không phải cách biệt đến 500m.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp này hiểu thì, sự cách biệt chỉ cần xây tường cao ngăn cách với môi trường xung quanh và thực hiện giết mổ trong dây truyền khép kín, hiện đại là được. Lãnh đạo công ty đã tranh thủ "vượt cấp" tức là, gửi văn bản lên hỏi Sở, rồi Bộ NN&PTNT để nhờ giải thích.

Giám đốc được Sở NN&PTNT trả lời là: Dự án của công ty được áp dụng tại Thông tư 42/2006 của Bộ. Bộ NN&PTNT cũng phúc đáp bằng Công văn 1602/CN-TTPC ngày 8/12/2009 và được giải thích tại Thông tư 42/2006 như sau: "... cơ sở giết mổ chỉ phải cách biệt khu dân cư, các công trình công cộng chứ không cách biệt 300m đến 500m như cơ sở chăn nuôi. Vì hiện tại ngày nay theo dây truyền công nghiệp được khép kín, hiện đại nên không cần thiết phải lãng phí đất đai như QĐ 99/1995 mà Phòng QLĐT TP Hạ Long áp dụng".

Thiết nghĩ, với những căn cứ trên, Phòng QLĐT TP Hạ Long cần sớm xem xét giải quyết, tránh gây phiền hà và thiệt hại cho doanh nghiệp

Chí Tín