Cũng theo lý giải của Hiệp hội Thẻ, mặc dù 100% thành viên của hiệp hội đã đồng ý phải nâng phí rút tiền của chủ thẻ ngân hàng khác khi rút tiền trên hệ thống máy ATM của mình, tuy nhiên, việc nâng phí rút tiền ngoại mạng sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp khác.

Thậm chí, tại thời điểm này, một số ngân hàng thành viên của Hiệp hội Thẻ như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) còn hỗ trợ khách hàng bằng cách chi trả hộ chủ thẻ mức phí rút tiền ngoại mạng theo quy định hiện hành là 3.300 đồng/giao dịch

H.T.