Ngày 30/6, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT đã hoàn tất việc mua vào 25 triệu cổ phần. Đây là lượng cổ phiếu đã được ông Quyết đăng ký mua vào ngày 27/5/2015, với thời gian giao dịch là từ 1-30/6/2015.

Với việc sở hữu hơn 63 triệu cổ phần, ông Quyết đang nắm giữ xấp xỉ 12% vốn điều lệ FLC.

Với kết quả này, cùng với việc được nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% theo danh sách cổ đông ngày 29/5/2015, ông Quyết đã nâng mức sở hữu từ 31,673 triệu cổ phần lên hơn 63 triệu cổ phần.

Quý II/2015, FLC ước đạt 409,5 tỷ đồng lợi nhuận. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, FLC ước đạt hơn 530 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 215% về doanh thu, 200% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước (phần lớn lợi nhuận đến từ kinh doanh Bất động sản).

Nhân Chính