Bộ Công nghiệp chủ trì đã phối hợp các bộ, ngành liên quan chỉ đạo kiểm tra các cơ sở sản xuất xe máy, bảo đảm sản xuất đúng các sản phẩm xe máy đã được Bộ Công nghiệp cấp phép.

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để các cơ sở sản xuất, kinh doanh xe 2 bánh gắn máy chấp hành đúng các quy định của pháp luật, cam kết không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

P.H.