Khai mạc phiên họp thứ 16 - UBTV Quốc hội sáng 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật và pháp lệnh, trong đó có 2 dự án luật quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Chống đô la hóa là chủ trương thể hiện trong Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, được UBTV Quốc hội thông qua. So với hiện hành, Pháp lệnh sửa đổi có 4 nội dung quan trọng liên quan đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; vay và trả nợ vay của người cư trú; đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và chống tình trạng đôla hóa.

Liên quan đến vay và trả nợ vay nước ngoài, đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Kinh tế cho rằng cần quản lý chặt chẽ việc cá nhân vay và trả nợ vay nước ngoài, đồng thời cũng cần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Về chống tình trạng đôla hóa, Ủy ban Kinh tế nhất trí với quy định không hạn chế các quyền sử dụng ngoại tệ của cá nhân.

Tán thành việc thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ông nhận được nhiều phản ánh từ bà con kiều bào ở nước ngoài đã từng chuyển ngoại tệ về trong nước để làm ăn kinh doanh, nay có nhu cầu chuyển ngoại tệ thu được từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư ở nước ngoài.

Nhiều kiều bào cho rằng, thủ tục chuyển ngoại tệ từ trong nước ra nước ngoài còn rườm rà, phức tạp, cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục, thuận lợi hơn. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Thủ tục chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cần đảm bảo chặt chẽ, nhưng khi xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn, Ngân hàng Nhà nước cũng phải thể hiện tinh thần cải cách hành chính, không được làm khó kiều bào, doanh nghiệp...

Chống đô la hóa nhưng phải đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, các thành viên UBTV Quốc hội cho rằng: việc sửa đổi, bổ sung chỉ được đặt ra trên cơ sở xác định những vấn đề bức thiết, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đối chiếu với nội dung Tờ trình của Chính phủ thì phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật tương đối hẹp, chỉ sửa 7/16 điều của luật hiện hành. Vì vậy, UBTV Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có tổng kết, đánh giá quá trình thực thi luật hiện nay, đề xuất các nội dung sửa đổi căn bản, toàn diện để đón đầu những chủ trương mới trong tương lai.

Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 xác định mục tiêu giảm bớt nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 5%, tiến tới chỉ còn một mức thuế suất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần giữ nguyên 3 mức thuế suất 0%, 5% và 10%, chưa áp dụng thống nhất 1 mức thuế suất. Thường vụ Quốc hội tán thành với việc bổ sung nhóm đối tượng vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm: các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người, bảo hiểm nông nghiệp; dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán; hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm thấp hơn 100 triệu đồng.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự án Luật còn nhiều nội dung chưa rõ, trong khi đây lại là một văn bản pháp luật có tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Cụ thể, về đối tượng không chịu thuế, việc xác định hộ cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu áp dụng đối với doanh nghiệp mà không căn cứ vào doanh thu nên không phù hợp với bản chất thuế giá trị gia tăng.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: Để cho việc lấy phiếu tín nhiệm tại kì họp thứ 5 đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn thành công, “chúng ta sẽ thảo luận kĩ hơn kế hoạch để triển khai nội dung này. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm nên cần tiến hành thận trọng, chuẩn bị kĩ càng để việc lấy phiếu trở nên thực chất, việc lấy phiếu sẽ có tác dụng như tinh thần mà Quốc hội đã ban hành nghị quyết”.

Tại phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ dành 1 ngày để chất vấn trực tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của 2 bộ, ngành này. Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kì họp thứ 5 tới.

Tại phiên họp chiều 18/3, Chính phủ trình UBTV Quốc hội sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống còn 23%

Đ.Minh