Cụ thể, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc cấp phép thăm dò mỏ đá granit tại khu vực núi Tà Năng, xã Phước Đại, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận; mỏ Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và mỏ Mavieck 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho Công ty CP Thành Kim.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư phát triển Hoàng Sơn Đắk Lắk cũng được chấp thuận thăm dò ở mỏ Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea HLeo, tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, việc cấp phép khai thác cũng được chấp thuận về mặt nguyên tắc cho Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Phan Rang đối với mỏ Núi Gió, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường tiến hành cấp phép hoạt động khoáng sản các khu vực trên theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

K.Vy