Nhiều khoản thu hoàn thành dự toán

Theo thông tin của Bộ Tài chính, kinh tế vĩ mô tháng 10/2015 tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực: Lạm phát thấp, cầu nội địa phục hồi, vốn đầu tư toàn xã hội và giải ngân vốn FDI vẫn ở mức khá, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao so cùng kỳ, hàng tồn kho tiếp tục xu hướng giảm.

Về thu NSNN, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 95,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 777 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, về thu nội địa, thực hiện tháng 10 ước đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 33 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 78,6%) so với tháng trước, chủ yếu do tháng 10 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý III/2015. 

Lũy kế thu 10 tháng đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm, như: thuế bảo vệ môi trường đạt 158,3% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 133,3% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 128,9% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 115,6% dự toán...

Riêng thu từ dầu thô, thực hiện tháng 10 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt xấp xỉ 13,9 triệu tấn, bằng 94,3% kế hoạch năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ; giá dầu thô bình quân đạt khoảng 58,4 USD/thùng, giảm 41,6 USD/thùng so với giá dự toán.

Nhiều khoản thu thuế đã hoàn thành dự toán.

Còn thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 10 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng số thu ước đạt 209,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 70 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 139,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán.

Mặc dù có nhiều khoản chi NS được “điểm danh” là vượt dự toán, tuy nhiên, thu NS của 10 tháng vẫn thua tốc độ chi NS. Con số bội chi NSNN 10 tháng ước 141,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán năm.

Cụ thể, chi NSNN tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 918,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 10 ước 13,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng xấp xỉ đạt 137,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 8,1% cùng kỳ năm 2014... 

Đến hết tháng 10, vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân cho các dự án ước đạt 133,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 70,6% kế hoạch). Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 10 tháng ước đạt 54% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đạt 64,9% kế hoạch. Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 10 ước 13,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Thông tin thêm về tình hình huy động vốn cho NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 25/10/2015, tổng khối lượng vốn huy động được trong tháng 10/2015 là 30.451,8 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu đạt 8.161,8 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với tháng 9/2015 và bằng 64,2% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao đến hết ngày 26/10/2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 157,9 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 63% kế hoạch.

Đặt giá dầu trong “tầm ngắm”

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện khung NSNN năm 2016, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán năm 2016. Đồng thời theo dõi sát diễn biến giá dầu để phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng các giải pháp và kịch bản điều hành thu, chi NSNN.

Cũng trong tháng 11, Bộ Tài chính sẽ tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế; thực hiện các giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ thu trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm. 

Bộ Tài chính cũng sẽ theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công Thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, rà soát tình hình trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá báo cáo Bộ; tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa, giá cước vận tải và các mặt hàng thiết yếu khác. 

Tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Lệ Thúy