Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cá tầm nằm trong danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp ban hành kèm theo Thông tư số 59/2010 của Bộ NN&PTNT.

Tại Văn bản số 2386/BNN-TCLN, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cũng đề nghị các Bộ liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đấu tranh, phá dỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nhất là cá tầm

C.L.