Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chức năng nhằm giải quyết kiến nghị, vướng mắc của DN một cách cụ thể, có thời gian, hạn định để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Tuy nhiên, ngày 26-5-2016, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông trực tiếp làm việc với một số DN tại huyện Đắk Mil (Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An, Đức Lập; các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Ntao, Đức Hòa, Đắk Wil và Đại Thành). 

Tại đây, các đơn vị đều phản ánh về việc các cơ quan chức năng của tỉnh quá chậm trễ trong khâu xử lý kiến nghị của DN. Sau đó, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, xem xét và nhận thấy, hầu hết kiến nghị của DN đều đã được chỉ đạo nhưng chưa được xử lý dứt điểm hoặc đến hạn định nhưng không báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ và đề xuất hướng xử lý. 

Những việc làm này đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành, gây ách tắc đến tiến độ công việc của các DN. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã phê bình, nhắc nhở 5 giám đốc sở và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đã giao, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 15-6.

Văn Thành