Việc chấm dứt thực hiện dự án sẽ giảm chi cho ngân sách thành phố, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và được sự đồng thuận của Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm - nhà thầu thực hiện dự án. 

Công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc - giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 12/2014, mức đầu tư được phê duyệt là 194,96 tỷ đồng. UBND TP Hải Phòng giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm. 

Theo đó, UBND TP Hải Phòng cấp kinh phí 90,8 tỷ; trong đó, chủ đầu tư chi tạm ứng theo hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm 88,5 tỷ đồng/179,83 tỷ đồng (chiếm 49% giá trị hợp đồng).

Công trình nhạc nước trên hồ Tam Bạc.

Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm thi công và cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, đưa vào vận hành phục vụ kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/2015), Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và nhân dân thành phố từ tháng 5/2015 vào các ngày nghỉ, ngày lễ.

Dự án được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra và kết luận tại Thông báo số 94-TB/UBKTTW ngày 20/7/2016. Trong đó, một số đồng chí lãnh đạo UBND thành phố (ở thời kỳ thực hiện dự án) có sai phạm, khuyết điểm được các cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các hình thức kỷ luật cảnh cáo, khiển trách. 

Sau một thời gian vận hành, công trình bộc lộ nhiều bất cập như: lắp đặt ở vị trí không phù hợp, không đảm bảo mỹ quan đô thị; hiệu quả khai thác thấp, chưa thu hút được nhân dân và du khách; lượng người đến xem trình diễn nhạc nước ngày càng giảm; hoạt động của công trình ảnh hưởng không tốt tới môi trường sống của khu vực lân cận, gây bức xúc trong nhân dân. 

Theo quy định của hợp đồng kinh tế, nếu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc, ngân sách thành phố phải thanh toán cho nhà thầu trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, phải đầu tư thêm từ ngân sách thành phố mới bảo đảm được việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình. 

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp Hội HĐND TP Hải Phòng khóa XV (từ 6-8/12/2016), nhiều cử tri kiến nghị di chuyển công trình nhạc nước ra khỏi lòng hồ Tam Bạc. 

TP Hải Phòng làm việc với Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm, hai bên thống nhất chấm dứt thực hiện dự án này. TP Hải Phòng không thu hồi 88,5 tỷ đồng kinh phí ứng cho nhà thầu. Nhà thầu tháo dỡ và di chuyển công trình ra khỏi lòng hồ Tam Bạc. Nhà thầu không yêu cầu thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng và không có ý kiến gì khác. Hải Phòng sẽ thực hiện xã hội hóa tối đa để bù đắp ngân sách thành phố.

Đ.H.