Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt I năm 2012.

Theo Thông báo số 271/TB-UBND, đến 30/8 của năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản do TP quản lý đạt 8.432 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch giao; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung do TP quản lý đạt 4.960 tỷ đồng bằng 53,58% kế hoạch giao; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cấp quận, huyện, thị xã quản lý đạt 3.472 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch giao. Kết quả giải ngân thấp và chậm so với các năm trước và tình hình chung cả nước.

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội kiểm tra, rà soát, phân loại theo khối và nhóm dự án công trình (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung do TP quản lý, nguồn vốn cho các quỹ và một số dự án cho ngân sách cấp huyện), phân tích kỹ nguyên nhân; tổng hợp, trình UBND TP quyết định cắt giảm các dự án đã được giao kế hoạch năm 2012, theo nguyên tắc: Đến 30/6/2012 chưa giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và đến 30/9/2012 chưa có giải ngân, thanh toán tại Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát các dự án công trình để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2012, theo các nguyên tắc cơ bản: Tập trung bố trí vốn các dự án phát sinh thuộc diện cấp bách, dân sinh bức xúc, đối ứng ODA, trọng điểm đang triển khai (đặc biệt là 37 công trình, cụm công trình trọng điểm TP giai đoạn 2011-2015), có khối lượng thanh toán; các dự án có khối lượng hoàn thành vượt dự toán (chưa được thanh toán, chưa đủ nguồn...); ghi vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án dân sinh bức xúc, trọng điểm đã được lãnh đạo TP quan tâm, chỉ đạo; các dự án BT, chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông...). Tổng hợp, trình UBND TP gửi Thường trực HĐND TP thống nhất thực hiện trước ngày 30/9/2012

PV