Theo đó, tính đến ngày 31/7/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.068 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.727 nhà đầu tư tổ chức và 15.341 nhà đầu tư cá nhân.

Tính riêng trong tháng 7/2015, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 40 tổ chức và 72 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

H.A.