Đây là một khối lượng công việc khá nặng nề bởi tính đến hết năm 2014 Bộ Xây dựng mới hoàn thành cổ phần hóa được 6/15 Tổng công ty nhà nước.

Để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đều tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn tại các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.

Được biết, đến thời điểm này, các Tổng công ty đã và đang tiến hành thoái vốn tại 54 danh mục thoái vốn với giá trị 2.37 7 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch thoái vốn.

Tại thời điểm đầu năm 2014, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng, bao gồm xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản là 75.998 doanh nghiệp, tăng 3.770 doanh nghiệp so với thời điểm đầu năm 2013

Hải Châu