Theo UBND TP HCM, năm 2011, thành phố tập trung kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu thụ các sản phẩm bất động sản và do tình hình thị trường nhà đất năm 2010 không có biến động lớn nên Bảng giá đất năm 2011 về cơ bản vẫn giữ nguyên so với Bảng giá đất năm 2010, chỉ điều chỉnh một số tuyến đường được nâng cấp, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và các tuyến đường, đoạn đường mới hoàn thành hoặc vừa được đặt tên trong năm 2010.

Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bộ phận người dân có thu nhập thấp chưa hoàn thành xong hoặc còn nợ tiền sử dụng đất. 

Cụ thể, trên toàn địa bàn thành phố có 3.003 tuyến đường được quy định giá tại Bảng giá đất ở năm 2011 trong đó giữ nguyên 2.885 tuyến đường như năm 2010, loại bỏ 5 tuyến đường do điều chỉnh tên và được ghép nối với tuyến đường liền kề khác...

Hoàng Anh Tuấn