Theo đó, Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu với 122 dự án và khoảng 500 triệu USD vốn đầu tư, chiếm  82% tổng số dự án và 61% tổng vốn đầu tư của cả khu vực. Đắk Lắk đứng thứ hai với 6 dự án và 150 triệu USD vốn đầu tư, chiếm 4% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư của cả khu vực. Đứng ở vị trí tiếp theo là Gia Lai, Kon Tum và Đắc Nông.

Hiện Hồng Kông (Trung Quốc) đứng đầu danh sách trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư vào khu vực này với 9 dự án và 150 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 6% tổng số dự án và  18% tổng vốn đầu tư của toàn vùng. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 48 dự án và 122 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 32% tổng số dự án và 15% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản đứng thứ ba với 15 dự án và 103 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 10% tổng số dự án và  12% tổng vốn đầu tư.

Xét về các lĩnh vực đầu tư thì lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều nhất với 82 dự án và 350 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 55% tổng số dự án và 42% tổng vốn đầu tư của toàn vùng. Đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 46 dự án và 198 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 31% tổng số dự án và 24% tổng vốn đầu tư của toàn vùng.

Hải Châu