Hội thảo nhằm tạo điều kiện để Hải quan Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, VCCI, các hiệp hội và doanh nghiẹp bàn về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại (NCTF) tại Việt Nam.

Dự kiến, sau khi thành lập, NCTF sẽ góp phần tăng cường hoạt động đại lý hải quan cũng như tạo thuận lợi thương mại bằng cách đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu, đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và tăng cường mối quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Quang cảnh hội thảo “Thành lập Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi Thương mại ở Việt Nam”.

Ông Nguyễn Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan cho biết, việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi Thương mại ở Việt Nam là hoạt động tích cực, góp phần đưa  việc tạo thuận lợi thương mại vào thực tế.

L. Hiệp