Để phục vụ nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết, Sở Công thương đã chỉ đạo 13 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá trên địa bàn thành phố dự trữ đúng số lượng hàng hóa đã cam kết tương ứng với số vốn 276,75 tỷ đồng được thành phố tạm ứng.

C.L.