Sáng kiến này được khởi nguồn bởi Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng MCD (Hoa Kỳ) và được cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ với kinh phí 691.228 USD, trong đó vốn không hoàn lại 623.000 USD, vốn đối ứng 68.228 USD. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2017.

Làng chài Cửa Vạn được chọn là mục tiêu ban đầu triển khai dự án.

Mục tiêu của dự án góp phần tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững Vịnh Hạ Long; thúc đẩy hình thành và thực hành phương thức hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan, bao gồm các đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác quản lý và khai thức bền vững Vịnh Hạ Long

Theo ông Đặng Duy Hậu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, trước mắt sẽ chọn làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long để triển khai thí điểm. Tỉnh đã giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ để trong tháng 8-2015 phải phê duyệt xong dự án. Trong đó có quy hoạch điểm nuôi trồng thủy sản kết hợp làm du lịch; chất liệu làm các nhà bè, ô lồng nuôi thủy sản, chủng loại thủy sản cần nuôi; lựa chọn doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án (chọn doanh nghiệp du thuyền Đông Dương); quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp và người dân.

Về phía chính quyền sở tại,  TP Hạ Long có trách nhiệm lựa chọn số hộ dân tham gia dự án, trong đó cần ưu tiên 18 hộ đang làm nghề tại Cửa Vạn. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phải xây dựng quy chế hoạt động, tham quan của du khách đối với khu vực thực hiện dự án này.

LMT